Omtrent A(r)thena

A(r)thena studio voor kunst en cultuur

A(r)thena

 

studio voor kunst en cultuur 

 

Van kinds af aan ben ik geboeid geweest door kunst. Op de boekenplank thuis stonden enkele plakboeken met telkens een viertal afbeeldingen van schilderijen van beroemde kunstenaars. Het intrigeerde mij waarom precies die werken erin voorkwamen. 

 

Waarom doorstonden ze de tijd en zijn ze van belang in de kunstgeschiedenis? Wat als kind voor me een soort heilig geheim moest zijn is me verder in het leven blijven fascineren. Maar ook algemeen de vraag naar de zin van het leven, wat we zien en niet zien. Is er een verborgen wereld? Wat drukt zich in de zichtbare wereld uit, in wat de mens zelf creëert, denkt of doet?

 

Later leerde ik het werk van zowel Heinz Grill en Rudolf Steiner kennen die vanuit hun uitvoerig onderzoek de ziels-geestelijke wetmatigheden op vlak van opvoeding, kunst, geneeskunde enz. beschrijven en tot uitdrukking brengen.

De bijzondere waarde van hun werk ligt er in om zelfstandig deze gedachten te onderzoeken en aanschouwen zodat ze van binnen uit begrepen worden en geen theorie zijn maar een levende inhoud om mee aan de slag te gaan.

 

Met A(r)thena studio voor kunst en cultuur wil ik andere mensen niet alleen de mogelijkheid bieden om vrije grafiek of kunst algemeen te beoefenen maar hen ook inspireren om een thema, idee of diepere gedachte in hun werk vorm te geven. Zodat de materie en techniek met een diepgaande inhoud verrijkt en verlevendigd kunnen worden.


Chi sono?…io sono

 

Ik heet Katrien Pauwelyn, heb mijn jeugd in het hart van West-Vlaanderen doorgebracht. Mijn studies resulteerden zich in mode, etaleur en lijstenmaker/vergulder. 

 

Naast dit heb ik enige kortlopende cursussen gevolgd om kunst op diverse vlakken te leren kennen. Zoals glas in lood, aquarel, illustreren voor kinderen, anatomie-tekenen, tekenen naaktmodel, portrettekenen, vrije grafiek, schilderkunst…

 

Momenteel ben ik leerlinge aan de academie te Gent en volg er het vierde jaar niet-toxische grafiek en volg ik de richting levend model te Brugge

Kunst & Cultuur

A(r)thena  brengt kunst maken en cultuur samen met Tekst & Topics, en cultuurgeschiedenis als ingrediënten voor een actief beleven van kunst.

 

Kunststudio

Workshops en Vrij atelier in een lichtvolle kunststudio. Ook privélessen grafiek mogelijk!

Tekst en Topic

Is kunst gewoon mooi, een trend, via toeval of een denkproces ontstaan? Is kunstgeschiedenis alleen een boeiend verhaal? Hoe kunnen we nu kunst maken of begrijpen?


Over goden & andere geheimen

 

De naam A(r)thena studio voor kunst en cultuur werd als volgt gekozen. De Griekse godin Athena was onder meer godin van de kunsten. In de Griekse tijd waren de godenwereld en de mensenwereld nog rechtstreeks met elkaar verbonden. Met A(r)thena wil ik via kunst de fysieke met de geestelijke, voor ons niet zomaar zichtbare wereld, weten te verbinden. Dit door de geheimen die in de fysieke werkelijkheid aanwezig zijn te leren waarnemen en weergeven in artistiek werk. Het woord "Studio" slaat niet enkel op de ruimte waarin gewerkt zal worden maar is ook gekozen vanwege de Italiaanse betekenis ervan, namelijk "ik studeer". De woorden "kunst en cultuur" staan dan weer voor het vakgebied waar omtrent gewerkt zal worden. Door de letter "R" toe te voegen ontstaat een woordspeling tussen kunst en de godin Athena. 

 

In het logo is een afbeelding van het basreliëf "Athena Pensante" verwerkt. Hier is de godin in aanschouwing van een voorwerp dat tegenover haar staat. De speer staat als een soort verbinding tussen het voorhoofd met het denken en het onderwerp van studie.